foto1
Do zwycięstwa prowadzi trening zarówno ciała jak i umysłu
foto1
Ból jest stanem przejściowym. Duma pozostaje na zawsze.
foto1
Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często
foto1
Ten, kto pokonuje innych, jest silny. Ten, kto pokonuje siebie, jest potężny.
foto1
Co się marzeniem nie stało, nie będzie czynem
603 641 737
marzannah@acti-test.pl

Publikacje

 • Herzig M., 1988, Wpływ treningu relaksacyjnego metodą biofeedback na sprawność podstawowych funkcji psychomotorycznych człowieka. /w/: Postępy rehabilitacji, nr 2.
 • Herzig M., 1988, Psychologia w praktyce sportowej. Ogólnopolskie spotkanie psychologów sportu, 13-15.05.1988, Kraków. /w/: Sport Wyczynowy, nr 10
 • Herzig M., 1991, Ćwiczenia fizyczne w grupowym treningu twórczości. /w/: Necka E., Trening Twórczości, podręcznik metodyczny. Skrypty uczelniane Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Herzig M., 1991., Psychologiczne problemy kadrowych osad wioślarskich. W: Psycholog w praktyce sportowej, Materiały konferencji naukowej. Zeszyty Naukowe AWF Kraków, nr 64.
 • Herzig M., 1993., Ryzyko, czy tylko naśladownictwo? /w/: Trening, nr 4 (20).
 • Blecharz J., Herzig M., 1996, Koncentracja w sporcie. Natura – zakłócenia – trening. /w/: Przekraczanie umysłem możliwości ciała.  Kłodecka – Różalska J. (red.), Biblioteka trenera.
 • Blecharz j., Herzig M., Szczygieł A., Szypuła Z., 1997, Psychomotoryczne aspekty zwiększonej aktywności ruchowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. /w/: Sport szansą życia niepełnosprawnych. Ślężyński J. (red.). Kraków. Herzig M., 1998, Dynamika potrzeb turysty zorganizowanego. /w/: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym. Zeszyty  Naukowe nr 75, AWF Kraków.
 • Herzig M., 2001, Snowboard-rekonesans psychologiczny. /w/: Krasicki Sz., Chojnacki K. (red.) Sporty zimowe u progu XXI wieku. Kraków.
 • Herzig M., 2002, Znaczenie umiejętności społecznych w nowym kształcie pracy trenera. /w/: Wychowanie Fizyczne i Sport, t. XLVI, vol. 46, Suplement nr 1, cz.1.
 • Zdebski J., Herzig M., 2002, Psychologia w pracy pilota wycieczek. /w/: Kruczek Z. (red), Kompendium pilota wycieczek. Wyd. Proksenia, Kraków
 • Herzig M., 2002, Rozwój osobowy zawodnika – refleksje z pracy psychologa sportu. /w/: Studia Humanistyczne, nr 2, AWF, Kraków
 • Herzig M., 2002, Psychologiczne uwarunkowania i umiejętności a skuteczność pracy trenera. /w/: Sport Wyczynowy, nr 5 – 6, s. 26 – 31.
 • Herzig M., 2004, Trener – zawodnik  - psycholog. /w/: Sport Wyczynowy, nr 7-8, S. 13-19
 • Basiaga-Pasternak J., Herzig M., 2004, Ból jako zjawisko psychofizyczne. /w/: Studia Humanistyczne AWF Kraków
 • Herzig M., 2005, Nowe sytuacje psychologiczne w zespołowych grach sportowych. /w/: Sport Wyczynowy, nr 7-8, s. 13-20
 • Herzig M., Krzywoszański Ł., Borowski K., Sokołowski B., 2009. Zmiany sprawności uwagi u zawodników karate kyokushin w warunkach walki treningowej. /w/: Praktyczna psychologia sportu. Blecharz J., Siekańska M.(red)
 • Krzywoszański Ł., Herzig M., Herzog-Krzywoszańska R., 2009. Zależność struktury motywacji sportowej od poziomu neurotyczności i ekstrawersji u zawodników kadry młodzieżowej lekkiej atletyki. /w/: Praktyczna psychologia sportu. Blecharz J., Siekańska M.(red)
 • Herzig M., Różycki P., 2009. Kultura obsługi i etyka zawodu. /w/: Obsługa ruchu turystycznego. Kruczek Z. (red)

Od niemal dwóch lat regularnie współpracuję z miesięcznikiem „Konie i rumaki” publikując na jego łamach artykuły popularyzujące zagadnienia psychologii w sporcie.

Książki

 • Herzig M., 1999, Osobowość menedżera sportu. /w/: O umiejętnościach i osobowości menedżera sportu, jego publicznym wizerunku oraz ceremoniale sportowym. PKMS nr 10, Warszawa 
 • Herzig M., 2000, Poradnik psychologiczny menedżera sportu. PKMS nr 11, Warszawa
 • Herzig M., 2001, Odnowa psychiczna. /w/: Odnowa biologiczna i psychiczna menedżera sportu. PKMS nr 18, Warszawa
 • Herzig M., 2005, Wstęp do psychologii zarządzania sportem. PKMS nr 27,Warszawa

Prezentacje

 • Herzig M., 2013, Psychologiczne problemy prowadzenia zawodników w sporcie dzieci i młodzieży